Zasvěcené sestry

Zasvěcené sestry

1248Po nutném čase poznávání života v Komunitě Blahoslavenství může mladá žena objevit povolání k zasvěcenému životu.  Po Stanovami určeném čase formace v postulátu a noviciátu může složit první sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, jimiž je také začleněna do Komunity Blahoslavenství.

Slibem čistoty, chudoby a poslušnosti se cele darujeme Kristu. Kristus nás zve, abychom byly znamením vzkříšení a plnosti života v Bohu.

Čistota

„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.“

Čistota je zvláštní dar a milost. Když se snažíme žít čistotu a usilujeme o ustavičnou kontemplaci Krista čistého, postupně dosahujeme čistoty srdce, svobody ducha a nezištné lásky. Toužíme ponechávat Hospodinu vědomě stále větší prostor, protože s Ním jsme uzavřely smlouvu na celý život. Slib čistoty předpokládá znalost a úctu vůči velikosti manželství, svátosti, která je znamením lásky Krista a církve. Zasvěcené sestry zviditelňují jiným způsobem smlouvu Krista s církví. Celý svůj zasvěcený život chtějí sestry růst ve vědomí, že jsou povolány zjevovat lásku, která spojuje osoby Nejsvětější Trojice a která je vede k tomu, aby na lásku odpověděly láskou k Bohu a k bližnímu.

Chudoba

„Blahoslavení chudí, neboť jejich je nebeské království.“

Život v Duchu Svatém nás učí opustit vše, abychom následovaly Krista. Chceme se stávat chudými jako On. Chudoba není cílem sama o sobě, ale prostředkem, jak dosáhnout větší svobody pro lásku k Bohu a bližnímu, zvláště chudému. Učí nás obracet se s naprostou s důvěrou k Hospodinu, důvěřovat Jeho Prozřetelnosti a vést život prostý a střídmý.

Poslušnost

Slibem poslušnosti následujeme Krista, který se zcela podřídil Otcově vůli, aby spasil svět. S vroucím srdcem toužíme žít podle Boží vůle ve všech oblastech svého života. Slib poslušnosti usnadňuje vnitřní svobodu, charakteristický rys Božího dítěte, a schopnost darovat se v lásce.

Zasvěcené sestry mají na úrovni domu lokální představenou, na úrovni regionu regionální představenou a pak generální představenou větve sester.

Kontaktní formulář

Studna

Studna

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.
Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.