Formace a evangelizace

TRIO formace pro kněze - Téma vůdcovství

Netradičně pojatá formace, jež je postavena na vztazích v rámci skupinky tří kněží, kteří se scházejí jednou za měsíc a půl na 90 minut. Setkání má svou pevně danou strukturu, obsah i cíl. 

JOSEF EGYPTSKÝ A ROZVOJ VŮDCOVSTVÍ

"Z biblického pohledu je vůdce člověk, který dostal od Boha schopnost a odpovědnost ovlivnit specifickou skupinu Božího lidu, prostřednictvím vize, kterou přijal od Boha." Robert Clinton

Formace probíhá za finanční podpory nadačního fondu Credo.

Kdo se může přihlásit?

Každý kněz (nebo angažovaný laik), který je ochoten prožít zkušenost osobní i pastorační proměny prostřednictvím:
Teoretické formace formou video-přednášek
Aplikování poznaného v pastoraci skrze praktická cvičení
Setkání v Triu (osobně nebo přes Skype)
Dvou seminářů –  dva dny v říjnu 2019 a jeden den v červnu 2020

Nabízená pedagogika: Každý měsíc a půl se rozvíjí určité téma a nabízí se konkrétní cvičení, které kněží mohou uplatnit v praxi. Každý takový formační cyklus má tyto části: 

Teoretická přednáška a praktické návrhy (30-minutové video dostupné na internetu).

Praktické uskutečňování v konkrétním pastoračním kontextu.

Příprava na setkání Tria.

Setkání Tria (90 minut).

První tři body realizuje každý sám, posledním se cyklus uzavře v rámci setkání Tria. Celá formace zabere přibližně 4 hodiny měsíčně. 

Plán formace:

Celkem 7 setkání v období od října 2019 do června 2020: z toho dva dny společného setkání v říjnu (A), pět setkání v Triu (90 minut každý měsíc a půl) (B) a nakonec závěrečné jednodenní setkání v červnu (C).

A) Úvodní seminář 7.- 8. říjen 2019 

(místo konání: Dolany u Olomouce, Komunita Blahoslavenství)

Cíl setkání:

Uvedení do tématu "Josef Egyptský a vůdcovství" 

Seznámit se teoreticky i prakticky s pedagogikou Tria.

Vytvořit uvolněné bratrské prostředí, které podporuje participativní pedagogiku;

Vytvořit konkrétní Tria;

Umožnit každému knězi, aby ve své pastoraci identifikoval oblast, kde by mohl aplikovat principy, které objeví během formačních cyklů;

Stanovit data setkání Tria a celkový průběh formačního roku.

B) Pět formačních cyklů:

1. cyklus: Vývoj vůdcovství u Josefa Egyptského (Gn 30 -50).

2. cyklus: Teorie vůdcovství podle Roberta Clintona.

3. cyklus: Etapy mého vůdcovství.

4. cyklus: Rozvoj vůdcovství v etapě, kde se nacházím.

5. cyklus: Proces rozvoje vůdcovství a jeho faktory.

C) Setkání v červnu

(konkrétní datum bude upřesněno)

Čas formace a bilance ohledně:

Prožitých zkušeností a plodů v pastoraci

Pedagogického procesu

V dalším roce je možné pokračovat stejnou formou a rozvíjet další témata: např. vize v pastoraci, delegování, atd.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Během celé doby formace má Trio k dispozici supervizora, který je v kontaktu (podpora, naslouchání, povzbuzení, objasnění, atd.) s jedním z členů Tria, jenž je vybrán jako referent. Před setkáním Tria je vždy potřeba shlédnout video, které je přístupné na internetu. Video představí: 1. Teoretický obsah (cca 20 min); 2. Návrhy uvádění do praxe (cca 10 min).

Po každém vyučování se účastníci zavazují vyplnit dotazník, v němž se reflektují:

Osobní reakce (co jsem se dozvěděl, co mě oslovilo, co jsem objevil);

Otázky účastníka.

Účastník je pozván uvést nabyté znalosti do praxe, ohodnotit jejich aplikování a připravit si zhodnocení svého snažení na setkání Tria. Průběh setkání Tria je strukturován a bude podrobně vysvětlen na prvním setkání v říjnu 2019. Supervizor bdí nad respektováním struktury setkání. 

Účastník se zavazuje:

zvolit si ve své pastoraci oblast, v níž bude uvádět získané poznatky do praxe;

účastnit se prezenčně dvoudenního semináře v říjnu 2019 a v červnu 2020;

dívat se na videa dostupná na internetu, aby přijal teoretický základ a praktické návrhy (30 min); a poté odpovědět stručně na dotazník;

uvádět zvolené návrhy do praxe ve svém pastoračním kontextu;

zhodnotit, jak se mu to dařilo a připravit si zhodnocení na setkání Tria;

účastnit se setkání Tria  (5 setkání na 90 min);

respektovat průběh setkání Tria;

osobně se zapojit a sdílet v rámci pedagogiky Tria;

zachovat věrnost, dochvilnost a důvěrnost v rámci setkání Tria;

bez váhání konzultovat supervizora, pokud má otázky, potřeby nebo obtíže.

Autorem projektu je otec Mario St. Pierre z kanadské diecéze Québec. Již 20 let se věnuje formaci k  evangelizaci po celém světě. Je autorem mnoha publikací, v nichž se zabývá praktickými i teologickými aspekty evangelizace a farní pastorace. V posledních letech se ve Francii i ve světě zaměřuje na formaci kněží a učedníků-misionářů.  

V ČR  projekt zastřešuje P. Vojtěch Koukal (z Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce) s  týmem kněží a laiků.

Pro vaši informaci uvádíme, že náklady za jednoho účastníka dvoudenní formace na stravu jsou 200 Kč/den, na ubytování 200 Kč/den. 

Režijní náklady roční formaci (materiály, překlady, atd.) činí 2500,-  Kč. Za vaše dary na podporu našeho apoštolátu Vám předem děkujeme. 

Tel.: 731621280

Možnost dotazů na: vojtech.koukal@seznam.cz

Plakát k akci stáhnete zde.

Vyplněním této přihlášky se přihlašujete na celou roční formaci. Povinnou součástí je účast na dvoudenním setkání 7. a 8. října 2019. Podrobné informace k tomuto setkání Vám včas zašleme na Váš e-mail.

Přihlášení na akci
TRIO formace pro kněze - Téma vůdcovství

* povinné položky

Studna

Studna

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.
Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.