Evangelizace a formace

TRIO formace pro kněze a aktivné laiky- Barnabáš a biblická tria

Netradičně pojatá formace, jež je postavena na vztazích v rámci skupinky tří kněží (nebo tří laiků), kteří se scházejí jednou za měsíc a půl na 90 minut. Setkání má svou pevně danou strukturu, obsah i cíl.  

Formační běh v roce 2020/21 má název "Barnabáš a biblické tria". Jeho cílem je pomoci pastýřům, aby ve své farnosti (nebo v jiném pastoračním působišti) "spustili" biblická tria a zároveň zajistili jejich trvání a rozvoj. Formační běh má za cíl nejenom naučit nás vytvářet taková tria (což je poměrně snadné), ale vytvořit jim strukturu doprovázení, která zajistí jejich trvání a rozmnožování.

Biblické trio slouží hledajícím, nově pokřtěným nebo i "vyhořelým" křesťanům k tomu, aby se naučili číst Boží slovo jako živé a aktuální Slovo, sdílet ho a aplikovat do svého života. Ve formačním běhu půjde o to, nejenom se dovědět jak na to, ale již to začít  uvádět do praxe ve svém terénu. Každý kněz bude vyzván již během roku založit ve své farnosti alespoň jedno biblické trio, kterého bude na začátku součástí. (Jedná se ještě o jiné trio než TRIO sdílení, které patří k formačnímu běhu samotnému).

Formační běh začne prezenčním dvoudenním setkáním s otcem Máriem v Dolanech 12. a 13. října 2020.

Kdo se může přihlásit?

Každý kněz (nebo angažovaný laik), který je ochoten prožít zkušenost osobní i pastorační proměny prostřednictvím:

Teoretické formace formou video-přednášek

Aplikování poznaného v pastoraci 

Setkání v Triu (osobně nebo přes Skype)

Dvou seminářů –  dva dny v říjnu 2020 a jeden den v červnu 2021

Plán formace:

Celkem 7 setkání v období od října 2020 do června 2021: z toho dva dny společného setkání v říjnu (A), pět setkání v Triu (90 minut každý měsíc a půl) (B) a nakonec závěrečné jednodenní setkání v červnu (C).

A) Úvodní seminář 12.- 13. říjen 2020

(místo konání: Dolany u Olomouce, Komunita Blahoslavenství)

Cíl setkání:

Uvedení do tématu "Barnabáš a biblická tria" 

Seznámit se teoreticky i prakticky s pedagogikou Tria.

Vytvořit uvolněné bratrské prostředí, které podporuje participativní pedagogiku;

Vytvořit konkrétní Tria;

Umožnit každému knězi, aby ve své pastoraci identifikoval oblast, kde by mohl aplikovat principy, které objeví během formačních cyklů;

Stanovit data setkání Tria a celkový průběh formačního roku.

B) Pět formačních cyklů:

1. Jak probíhá biblické trio a jak ho spustit ve svém pastoračním terénu?

2. Jak předvídat strukturu doprovázení?

3. Jak připravit oslovení (povolání) potencionálních doprovázejících?

4. Jak povolávat?

5. Jak rozmnožovat biblická tria? 

C) Setkání v červnu 2021

(konkrétní datum bude upřesněno)

Čas formace a bilance ohledně:

Prožitých zkušeností a plodů v pastoraci

Pedagogického procesu

Autorem projektu je otec Mario St. Pierre z kanadské diecéze Québec. Již 20 let se věnuje formaci k  evangelizaci po celém světě. Je autorem mnoha publikací, v nichž se zabývá praktickými i teologickými aspekty evangelizace a farní pastorace. V posledních letech se ve Francii i ve světě zaměřuje na formaci kněží a učedníků-misionářů.  

V ČR  projekt zastřešuje P. Vojtěch Koukal (z Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce) s  týmem kněží a laiků.

Pro vaši informaci uvádíme, že náklady za jednoho účastníka dvoudenní formace na stravu jsou 200 Kč/den, na ubytování 200 Kč/den. 

Režijní náklady roční formaci (materiály, překlady, atd.) činí 2500,-  Kč. Za vaše dary na podporu našeho apoštolátu Vám předem děkujeme. 

Tel.: 731621280 Možnost dotazů na: vojtech.koukal@seznam.cz

Video-prezentace z minulého roku, kde se dozvíte více o metodice Trio:

Přihlášení na akci
TRIO formace pro kněze a aktivné laiky- Barnabáš a biblická tria

* povinné položky

Studna

Studna

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.
Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.