Evangelizace

TRIO formace pro kněze

Netradičně pojatá formace, jež je postavena na vztazích v rámci skupinky tří kněží, kteří se scházejí jednou za dva měsíce na 90 minut. Setkání má svou pevně danou strukturu, obsah i cíl. 
3487

Kdo se může přihlásit?
Každý kněz, který je ochoten prožít zkušenost osobní i pastorační proměny prostřednictvím:
Teoretické formace formou video-přednášek
Aplikování poznaného v pastoraci skrze praktická cvičení
Setkání v Triu (osobně nebo přes Skype)
Dvou dvoudenních seminářů – v říjnu 2018 a červnu 2019

Krátké video, které vás uvede do podoby formace, můžete vidět ZDE.

Téma setkávání v roce 2018/19: DELEGOVÁNÍ V PASTORACI

Cíl formace 2018/19: Cílem setkání Tria je objevit, jak nám Pán jedinečným a originálním způsobem pomáhá využít delegování v pastoraci, a to ve světle biblických principů podle 18. kapitoly knihy Exodus. 

Nabízená pedagogika: Každé dva měsíce se rozvíjí určité téma a nabízí se konkrétní cvičení, které kněží mohou uplatnit v praxi. Každý takový formační cyklus má tyto části: 

Teoretická přednáška a praktické návrhy (30-minutové video dostupné na internetu).

Praktické uskutečňování v konkrétním pastoračním kontextu.

Příprava na setkání Tria.

Setkání Tria (90 minut).

První tři body realizuje každý sám, posledním se cyklus uzavře v rámci setkání Tria. Celá formace zabere přibližně 4 hodiny měsíčně. 

Plán formace:

Celkem 6 setkání v období od října 2018 do června 2019: z toho dva dny úvodního společného setkání v říjnu (A), čtyři setkání v Triu (90 minut každé dva měsíce, B) a nakonec závěrečné společné dvoudenní setkání v červnu (C).

A) Dva dny společného úvodního setkání, 8.–9. říjen 2018 (místo konání: Dolany u Olomouce, Komunita Blahoslavenství)

Cíl setkání:

Pochopit logiku Církve v růstu;

Prohloubit znalosti o biblickém pojetí „delegování“ ve Starém i Novém Zákoně;

Seznámit se teoreticky i prakticky s pedagogikou Tria.

Během těchto dvou dní se budeme snažit:

Vytvořit uvolněné bratrské prostředí, které podporuje participativní pedagogiku;

Představit vizi farnosti jako zahrady, kde kněz jako zahradník bdí nad svým farním ekosystémem;

Vysvětlit pedagogiku Tria;

Vytvořit konkrétní Tria;

Umožnit každému knězi, aby ve své pastoraci identifikoval oblast, kde by mohl aplikovat principy, které objeví během formačních cyklů;

Stanovit data setkání Tria a celkový průběh formačního roku.

B) čtyři formační cykly:

Listopad: 1. cyklus

Video č. 1 – vyučování a návrhy s možností uvedení do praxe:

Stupeň účinnosti delegování

Analýza odporu vůči delegování

Naplánování setkání v Triu na konci listopadu

Prosinec – leden: 2. cyklus

Video č. 2 – vyučování a návrhy s možností uvedení do praxe:

Příprava delegování

Princip názornosti, která stimuluje k delegování

Naplánování setkání v Triu na konci ledna.

Únor – březen: 3. cyklus

Video č. 3 – vyučování a návrhy s možností uvedení do praxe:

Ověření úrovně delegování

Uvedení delegování do praxe

Naplánování setkání v Triu na konci března.

Duben – květen: 4. cyklus

Video č. 4 – vyučování a návrhy s možností uvedení do praxe:

„Vykazatelnost“ v delegování nelze obejít

Naplánování setkání v Triu na konci května.

C) Dva dny bilancování na závěr, červen (konkrétní datum bude upřesněno)

Čas formace a bilance ohledně:

Prožité zkušenosti a plodů v pastoraci

Pedagogického procesu

V dalším roce je možné pokračovat stejnou formou a rozvíjet jiná témata: vůdcovství, vize v pastoraci, atd.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Během celé doby formace má Trio k dispozici supervizora, který je v kontaktu (podpora, naslouchání, povzbuzení, objasnění, atd.) s jedním z členů Tria, jenž je vybrán jako referent. Před setkáním Tria je vždy potřeba shlédnout video, které je přístupné na internetu. Video představí: 1. Teoretický obsah (cca 20 min); 2. Návrhy uvádění do praxe (cca 10 min).

Po každém vyučování se účastníci zavazují vyplnit dotazník, v němž se reflektují:

Osobní reakce (co jsem se dozvěděl, co mě oslovilo, co jsem objevil);

Otázky účastníka.

Účastník je pozván uvést nabyté znalosti do praxe, ohodnotit jejich aplikování a připravit si zhodnocení svého snažení na setkání Tria. Průběh setkání Tria je strukturován a bude podrobně vysvětlen na prvním setkání v říjnu 2018. Supervizor bdí nad respektováním struktury setkání. 

Účastník se zavazuje:

zvolit si ve své pastoraci oblast, v níž bude uvádět získané poznatky do praxe;

účastnit se prezenčně dvoudenního semináře v říjnu 2018 a v červnu 2019;

dívat se na videa dostupná na internetu, aby přijal teoretický základ a praktické návrhy (30 min); a poté odpovědět stručně na dotazník;

uvádět zvolené návrhy do praxe ve svém pastoračním kontextu;

zhodnotit, jak se mu to dařilo a připravit si zhodnocení na setkání Tria;

účastnit se setkání Tria jednou za dva měsíce (4 setkání na 90 min);

respektovat průběh setkání Tria;

osobně se zapojit a sdílet v rámci pedagogiky Tria;

zachovat věrnost, dochvilnost a důvěrnost v rámci setkání Tria;

bez váhání konzultovat supervizora, pokud má otázky, potřeby nebo obtíže.

Autorem projektu je otec Mario St. Pierre z kanadské diecéze Québec. Již 20 let se věnuje formaci k  evangelizaci po celém světě. Je autorem mnoha publikací, v nichž se zabývá praktickými i teologickými aspekty evangelizace a farní pastorace. V posledních letech se ve Francii i ve světě zaměřuje na formaci kněží a učedníků-misionářů.  

V ČR  projekt zastřešuje P. Vojtěch Koukal (z Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce) s  týmem kněží a laiků.

Pro vaši informaci uvádíme, že náklady za jednoho účastníka dvoudenní formace na stravu jsou 200 Kč/den, na ubytování 200 Kč/den. 

Režijní náklady roční formaci (materiály, překlady, atd.) činí 2500,-  Kč. Za vaše dary na podporu našeho apoštolátu Vám předem děkujeme. 

Tel.: 731621280

Možnost dotazů na: vojtech.koukal@seznam.cz 

Vyplněním této přihlášky se přihlašujete na celou roční formaci. Povinnou součástí je účast na dvoudenním setkání 8. a 9. října 2018. Podrobné informace k tomuto setkání Vám včas zašleme na Váš e-mail.

Přihlášení na akci
TRIO formace pro kněze

* povinné položky

Studna

Studna

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.
Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.