Přidružené reality

Přidružené reality

Přidružení členové jsou lidé, kteří chtějí být duchovně nebo apoštolsky navázáni na Komunitu Blahoslavenství. Jsou jim nabídnuty různé formy závazku. Tyto struktury jsou otevřeny svobodným mužům i ženám, manželům, mladým lidem i diecézním kněžím. 

Přátelé Beránka

Přátelé Beránka jsou věřící křesťané, kteří chtějí žít své povolání ke svatosti v duchu komunitní spirituality. Zavazují se k osobnímu životu modlitby, který je inspirován komunitní liturgií a též k aktivní spolupráci na poslání a službě Komunity. Svůj závazek skládají vždy na jeden rok a každý rok jej mohou obnovit. Komunitní dům, na který jsou navázáni, pro ně připravuje pravidelnou formaci a příležitost ke službě.

Kněžská fraternita Blahoslavenství pro diecézní kněze

Členové Fraternity jsou diecézní kněží, kteří touží žít spiritualitu Komunity ve svém místě působení. Po čase rozlišování může kněz skládat na rok svůj závazek, který je obnovitelný každý rok. 

1373

Osm bodů závazku:

1)      Žít z komunitní spirituality a šířit ji skrze pastoraci.

2)      Zasvětit se Panně Marii.

3)      Eucharistická adorace.

4)      Nést v každodenní modlitbě pět úmyslů modlitby Komunity.

5)      Odsloužit jednou za měsíc mši svatou na úmysly Komunity.

6)      Navštěvovat pravidelně Komunitu a členy Fraternity.

7)      Odpovědně a pevně se zavázat v apoštolské misii nebo aktivitě Komunity.

8)      Účastnit se setkání (místních, regionálních, mezinárodních).

9)      Modlit se za ostatní členy Fraternity.

Kontaktní formulář

Studna

Studna

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.
Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.