Laici

Laici

Členové laické větve mohou být svobodní muži a ženy nebo manželé.

 

V komunitním povolání nacházejí laici formu života, která jim umožňuje usilovat o evangelijní dokonalost. Svým náležením Komunitě vyjadřují odevzdání svého života Pánu tím, že žijí v duchu evangelijních rad a blahoslavenství.

Manželé svým komunitním závazkem obohacují  další členy Komunity o milost plynoucí ze svátosti manželství. Touží svědčit o kráse manželství a poslání, které je radikální formou sebedarování.

1250Svobodní laici nacházejí ve spiritualitě Komunity cestu, po níž mohou kráčet ke svatosti. Svým komunitním závazkem svědčí o kráse křesťanského života a o tom, že žít z milosti křtu je velké povolání, v němž je možné dorůstat do svatosti. Jejich forma života jim umožňuje disponovanost pro službu církvi a světu v duchu blahoslavenství. Někteří z nich mohou přijmout povolání k zasvěcení v celibátu jako laici (bez vnějšího znamení hábitu).

Komunitu Blahoslavenství založili laici. I když podle posledních církevně schválených stanov jsou laici v současné době z právního hlediska přidruženými členy, mají stále v Komunitě klíčové místo.

Laici mají na úrovni domu lokálního odpovědného, na úrovni regionu regionálního odpovědného a pak generálního moderátora laické větve.


 

 

Kontaktní formulář

Studna

Studna

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.
Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.