Historie komunity

Historie Komunity

Komunita Blahoslavenství byla založena Efraimem a Josette Croissantovými a dalším manželským párem 25. května 1973 ve Francii pod názvem Komunita Lva z Judy a obětovaného Beránka. Tento název vyjadřuje touhu následovat Ježíše Krista jako ukřižovaného Beránka, a mít tak podíl na jeho vítězství, které se projevilo vzkříšením. Tyto dvě tváře Krista, jeho ponížení a oslavení, utrpení i slávu, kontemplujeme ve velikonočním tajemství. Lev a beránek jsou zobrazeni v komunitním znaku a stejné tajemství se odráží i v komunitních barvách: bílé a hnědé. Hnědá – symbol kříže, ponížení, pokory. Bílá – symbol vzkříšení, vítězství, oslavení.

Prvního uznání církevní autoritou se Komunitě dostalo roku 1979, kdy ji mons. Robert Coffy, arcibiskup v Albi, zřídil jako soukromé sdružení věřících. 

Roku 1991 se komunita rozhodla, že se přejmenuje na Komunitu Blahoslavenství (původní název není zrušen, ale zůstává skrytý), neboť tento název lze snáze používat v rozmanitosti kultur, do nichž se implantovala, a odráží její touhu po větší otevřenosti chudým. 

O několik měsíců později mons. Meindre, arcibiskup v Albi, schválil ad experimentum stanovy definující Komunitu Blahoslavenství jako soukromé sdružení křesťanů biskupského práva s právní subjektivitou. 

Stanovy Komunity Blahoslavenství jako soukromého sdružení křesťanů byly schváleny 8. prosince 2002 Papežskou radou pro laiky ad experimentum na pět let, a to do 8. prosince 2007. 

Aby Komunita mohla získat definitivní papežské schválení, musela v roce 2007 začít cestu úpravy svých vnitřních struktur. Byly vytvořeny tři větve (podle životních stavů), každá se svým řízením a správou. V roce 2017 se Komunita stala Církevní rodinou zasvěceného života. 


Kontaktní formulář

Studna

Studna

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.
Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.