Chvála

Chvála

Posíleni příslibem, že Pán přebývá ve chválách svého lidu, přijímáme svým děkováním živou přítomnost Páně a už teď konáme, co bude naším povoláním
v Božím království.

Své kontemplativní povolání bychom nežili plně, kdybychom nevzdávali díky na každém místě a v každém čase. Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.  Milost spontánní a nezištné chvály se snažíme naplňovat hlasitou chválou v našich liturgiích i v každodenním životě.

Chvála je postoj před Bohem, ve kterém stvořený člověk uznává Hospodina jako Boha a Pána. Chvála nás otevírá pro Boží působení a disponuje pro přijetí darů Ducha. Chválu je možné vyjádřit zpěvem, spontánní modlitbou, gestem a tancem, ale také tichem, které je naplněno uctíváním. 

Z Knihy Života (Tato sekce bude rozšířena o další informace)

Ticho se rodí z chvály, chvála se rodí z ticha!

Kontaktní formulář

Studna

Studna

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.
Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.