Evangelizace

SEMINÁŘ PRO VEDOUCÍ FEB: Co je kérygma a jak ho hlásat?

9. – 10. března 2018 v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce

(pátek od 9:00h, sobota do 20:00h, je možné přijet již ve čtvrtek večer po 19h) 

Objevit, co je kérygma a jak ho hlásat, není tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát.  Na semináři bude představena, mimo jiné, pedagogická pomůcka – tzv. „kérykostka“, která hravou formou odpovídá na tuto dvojí výzvu. Cílem semináře je pomoci nám: 1. objevit biblické základy kérygmatu, 2. najít způsob svého osobního svědectví, 3. uchopit jak prakticky hlásat kerygmatické poselství. To vše v kontextu evangelizace skrze vztahy.          

Přednášet bude P. Mario St. Pierre z Kanady z diecéze Québec. Již 20 let se věnuje formaci k  evangelizaci po celém světě. Je autor mnoha publikací, ve kterých se věnuje praktickým i teologickým aspektům evangelizace a farní pastorace. V posledních letech se věnuje formaci kněží a učedníků-misionářů ve Francii i ve světě.  

„Díky semináři se ve mně rozhořela nová láska k lidem v mé buňce a také zájem o lidi v mém okolí!“ Svědectví účastnice semináře 2016

Pro vaši informaci uvádíme, že náklady za jednoho účastníka na stravu jsou 200 Kč/den, na ubytování 200 Kč/den. 

Režijní náklady na celý seminář (materiály, překlady, atd.) činí 500 Kč.

Za vaše dary na podporu našeho apoštolátu Vám předem děkujeme. 

Tel.: 732435398

Možnost dotazů na: evangelizacnibunky@seznam.cz 

Za přípravný koordinační tým semináře zve: P. Vojtěch Koukal (referent mezinárodního organismu služby FEB v ČR) Mail: vojtech.koukal@seznam.cz

„Plně lidskými se stáváme tehdy, když jsme více než lidští, když dovolíme Bohu, aby nás vyváděl z nás samotných, abychom dospěli ke svému opravdovějšímu bytí. Zde je pramen evangelizačního působení. Vždyť přijal-li někdo tuto lásku, která ho obdarovává smyslem života, jak by mohl potlačit touhu sdělovat ji druhým?.“ Papež František,  Evangelii gaudium §8

Přihlášení na akci
SEMINÁŘ PRO VEDOUCÍ FEB: Co je kérygma a jak ho hlásat?

* povinné položky

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.