Evangelizace

SEMINÁŘ PRO KNĚZE: Jak rozvíjet v lidech vůdcovství aneb koučování v pastoraci.

7. – 8. března 2018 v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce

(středa od 9:00h, čtvrtek do 20:00h, je možné přijet už v úterý večer)

Abychom jako kněží mohli formovat učedníky-misionáře a rozvíjeli v lidech potenciál k vůdcovství tak, aby byli sami schopni formovat druhé, potřebujeme získat určité schopnosti a poznatky o vedení lidí. Tento seminář má za cíl připomenout biblické základy týkající se doprovázení lidí, ale také si vyzkoušet osvědčenou pedagogiku „koučování v trojici“, která nám pomůže dostat teorii do praxe.

Přednášet bude P. Mario St. Pierre z Kanady z diecéze Québec. Již 20 let se věnuje formaci k  evangelizaci po celém světě. Je autor mnoha publikací, ve kterých se věnuje praktickým i teologickým aspektům evangelizace a farní pastorace. V posledních letech se věnuje formaci kněží a učedníků-misionářů ve Francii i ve světě.  

"Semináře s otcem Máriem jsem se účastnil dvakrát. Oslovuje mě jak dovede skloubit hluboké teologické poznání s praktickým uvedením do tématu. Jeho pedagogika je naprosto originální!" Svědectví kněze, účastníka minulých seminářů.

Pro vaši informaci uvádíme, že náklady za jednoho účastníka na stravu jsou 200 Kč/den, na ubytování 200 Kč/den. 

Režijní náklady na celý seminář (materiály, překlady, atd.) činí 500 Kč.

Za vaše dary na podporu našeho apoštolátu Vám předem děkujeme. 

Tel.: 732435398

Možnost dotazů na: evangelizacnibunky@seznam.cz 

Za přípravný koordinační tým semináře zve: P. Vojtěch Koukal (referent mezinárodního organismu služby FEB v ČR) Mail: vojtech.koukal@seznam.cz

„Autentické duchovní doprovázení se  vždycky začíná a uskutečňuje v rámci služby evangelizačnímu poslání. Příkladem takového doprovázení a formace v rámci apoštolského působení je vztah Pavla k Timotejovi a Titovi. Učedníci misionáři provázejí učedníky misionáře.“ Papež František,  Evangelii gaudium §173

Přihlášení na akci
SEMINÁŘ PRO KNĚZE: Jak rozvíjet v lidech vůdcovství aneb koučování v pastoraci.

* povinné položky

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.