Přidružené reality

Přidružené reality

Přidruženi členové jsou lidé, kteří chtějí být duchovně nebo apoštolsky navázáni na Komunitu Blahoslavenství. Jsou jim nabídnuté různé formy závazku. Tyto struktury jsou otevřeny svobodným mužům i ženám, manželům, mladým i diecézním kněžím. 

Přátele Beránka

Věřící křesťané, kteří chtějí žít své povolání ke svatosti v duchu spirituality Komunity. Zavazují se k osobnímu životu modlitby, který je inspirován komunitní liturgií a též k aktivní spolupráci na poslání a službě Komunity. Svůj závazek skládají vždy na jeden rok a každý rok je obnovitelný. Komunitní dům, na který jsou navázáni pro ně připravuje pravidelnou formaci a též příležitost ke službě.

Kněžská fraternita Blahoslavenství pro diecézní kněze

Členové fraternity jsou diecézní kněží, kteří touží žít spiritualitu Komunity ve svém místě působení. Po čase rozlišování může kněz skládat na rok svůj závazek, který je obnovitelný každý rok. 

1373

Osm bodů závazku:

1)      Žít ze spirituality Komunity a šířit ji skrze pastoraci.

2)      Zasvětit se Panně Marii.

3)      Eucharistická adorace.

4)      Nést v každodenní modlitbě pět úmyslu modlitby Komunity.

5)      Odsloužit jednou za měsíc mši svatou na úmysly Komunity.

6)      Navštěvovat pravidelně Komunitu a členy Fraternity.

7)      Odpovědně a pevně se zavázat v apoštolské misii nebo aktivitě Komunity.

8)      Účastnit se setkání (místních, regionálních, mezinárodních).

9)      Modlit se vzájemně za sebe ve fraternitě.

Kontaktní formulář

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.