Laici

Laici

Členové laické větve mohou být svobodní muži a ženy nebo manželé.

V komunitním povolání nachází laici formu života, která jim umožňuje usilovat o evangelijní dokonalost. Svým náležením Komunitě vyjadřují odevzdání svého života Pánu, tím, že žijí v duchu evangelijních rad a blahoslavenství.


Manželé, svým komunitním závazkem, obohacují  další členy Komunity  o milost plynoucí ze svátosti manželství. Touží svědčit o kráse manželství a poslání, které je radikální formou sebedarování.


1250Svobodní laici nachází v spiritualitě Komunity cestu, po které mohou kráčet ke svatosti. Svým komunitním závazkem svědčí o kráse křesťanského života, o tom, že žít z milosti křtu je velké povolání, v němž je možné dorůstat do svatosti. Jejich forma života jim umožňuje disponovanost pro službu církvi a světu v duchu blahoslavenství. Někteří z nich mohou přijmout povolání k zasvěcení v celibátu jako laici (bez vnějšího znamení hábitu).


Komunitu Blahoslavenství založili laici. I když podle posledních církevně schválených stanov jsou aktuálně laici, z právního hlediska, přidruženými členy, mají stále v Komunitě klíčové místo.


Laici mají na úrovni domu lokálního odpovědného, na úrovni regionu regionálního odpovědného a pak generálního moderátora laické větve.


Kontaktní formulář

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.