Krása a umění

Krása a umění

 

Považujíce člověka za liturgickou bytost podporujeme uměleckou tvorbu, neboť jde o hluboký a autentický výraz „podivuhodné výměny“, jež se uskutečňuje při liturgii. Je-li celý náš život mší, pak se má v našich skutcích zračit její krása, odraz krásy Boží, kterou přijímáme, abychom ji vyjadřovali a rozvíjeli.

Naše domy musejí být prosté a krásné, aby „krása“ všechny naše návštěvníky oslovila a otevřela je vnímání Boží přítomnosti. Zejména dbáme o úpravu našich kaplí a kostelů, jež musejí člověka zcela přirozeně nést k chvále.

Jednou z našich starostí musí být obnova sakrálního umění. Proto rozvíjíme umělecké vlohy bratří a sester ve všech oblastech, zejména v těch, jež souvisejí s liturgickým prostorem, jako je architektura, vitráže, sochy, ikony, květinové vazby…, nebo přímo s liturgií a se slavením, kde věnujeme péči hudbě, zpěvu, harmonii gest, procesí, tanců, stolování…

Svou lásku k Pánu nemůžeme vyjádřit lépe než tím, že mu přinášíme duchovní oběť příjemné vůně. Abychom vydávali svědectví o Boží kráse, zaměříme pozornost zejména na zpěv a na slavnostnost oficia. Pána budeme rovněž ctít uctivým a svatým chováním v místech, kde přebývá. Chórovým oděním vyjadřujeme, že pokřtěni v Krista, také jsme Krista oblékli. 

Z Knihy života (Sekce bude dále rozšiřována)

Kontaktní formulář

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.