Historie komunity

Historie Komunity

Komunita Blahoslavenství byla založena Efraimem a Josette Croissantovými a dalším manželským párem, 25. května 1973 ve Francii,  pod názvem Komunita Lva z Judy a obětovaného Beránka. Tento název vyjadřuje touhu následovat Ježíše Krista jako ukřižovaného Beránka a mít tak podíl na jeho vítězství, které se projevilo vzkříšením. Tyto dvě tváře Krista, jeho ponížení a oslavení, utrpění i slávu, kontemplujeme ve velikonočním tajemství. Lev a beránek se nachází na komunitním znaku a stejné tajemství se odráží v komunitních barvách: bílé a hnědé. Hnědá – symbol kříže, ponížení, pokory. Bílá – symbol vzkříšení, vítězství, oslavení.

Prvního uznání církevní autoritou se Komunitě dostalo roku 1979, kdy ji mons. Robert Coffy, arcibiskup v Albi, zřídil jako soukromé sdružení věřících. 

Roku 1991 se komunita rozhodla, že se přejmenuje na Komunitu Blahoslavenství (původní název není zrušen, ale zůstává skrytý), neboť tento název lze snáze používat v rozmanitosti kultur, do nichž se implantovala, a odráží její touhu po větší otevřenosti chudým. 

O několik měsíců později mons. Meindre, arcibiskup v Albi, schválil ad experimentum stanovy definující Komunitu Blahoslavenství jako soukromé sdružení křesťanů biskupského práva s právní subjektivitou. 

Stanovy Komunity Blahoslavenství jako soukromého sdružení křesťanů byly schváleny 8. prosince 2002 Papežskou radou pro laiky ad experimentum na pět let, do 8. prosince 2007. 

Aby Komunita mohla získat definitivní papežské schválení, musela v roce 2007 začít cestu úpravy svých vnitřních struktur. Byly vytvořeny tři větve, podle životních stavů, každá se svým řízením a správou. V roce 2017 se Komunita stala Církevní rodinou zasvěceného života. 


Kontaktní formulář

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.