Etapy začlenění

Etapy začlenění

Zájemce o komunitní život nejdříve navštěvuje Komunitu na kratší pobyty (víkend, týden). Po čase návštěv, které jsou obdobím kandidatury, následuje tzv. rok společné formace – stáž. Zájemce žije v domě, má podíl na modlitbě, práci a setkáních Komunity a prožívá intenzivní čas formace, která je uvedením do naší spirituality. Při vstupu do stáže si zájemce volí větev, do které chce vstoupit (tahle volba se může ještě během formace změnit: např. vstoupí do laické větve, pak vnímá povolání k zasvěcenému životu, může požádat a o změnu vstupu do příslušné větve).

Po roce, maximálně dvou stáže následuje 1 až 2 roky postulátu.  V tomto období pokračuje formace i rozlišování osobního povolání.

Pokud má muž nebo žena povolání k zasvěcenému životu, po postulátu následuje rok kanonického noviciátu. Po něm první sliby, obnovované nejméně třikrát za sebou po roce. Po čtyřech letech minimálně může skládat věčné sliby. U zasvěcených bratrů, kteří mají povolání ke kněžství, vstupuje do celého procesu ještě kněžská formace (studium).

Pro členy laické větve následuje po postulátu, čas probace, který trvá minimálně tři roky. Po jeho absolvovaní, skládá laický člen trvalé závazky do Komunity Blahoslavenství. 

V případě, že se jedná o laika svobodného (nežije v manželství ani není zasvěcený laik), podle komunitních Stanov má stále otevřenou cestu k manželství. Proto má jeho závazek formu, která umožňuje v případě nalezení partnera do manželství, opustit Komunitu, nebo nastoupit začleňování do Komunity s manželským partnerem (má-li partner povolání v Komunitě žít).


Kontaktní formulář

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.