Chvála

Chvála

Posíleni příslibem, že Pán přebývá ve chvalách svého lidu,  přijímáme svým děkováním živou přítomnost Páně a už teď konáme, co bude naším povoláním v Božím království.

Své kontemplativní povolání bychom nežili plně, kdybychom nevzdávali díky na každém místě a v každém čase. Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.  Milost spontánní a nezištné chvály se snažíme naplňovat hlasitou chválou v našich liturgiích, i v každodenním životě.

Chvála je postoj před Bohem, ve kterém člověk, jako stvoření, uznává Hospodina jako Boha a Pána. Chvála nás otevírá pro Boží působení a disponuje pro přijetí darů Ducha. Chválu je možné vyjádřit zpěvem, spontánní modlitbou, gestem a tancem, ale také tichem, které je naplněno uctíváním. 

Z Knihy Života (Tato sekce se bude dál rozšiřovat)

Ticho se rodí z chvály, chvála se rodí z ticha!

Kontaktní formulář

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.