Komunita
Blahoslavenství
v Dolanech

Nejbližší akce

29.06.2017 - 02.07.2017
Život - jak na to?
[ podrobnosti ][ přihláška ]

16.07.2017 - 23.07.2017
Dolancamp 2017
[ podrobnosti ][ přihláška ]

30.07.2017 - 05.08.2017
DC Olomouc 2017
[ podrobnosti ][ přihláška ]

15.08.2017 - 20.08.2017
Žena pod Božím pohledem
[ podrobnosti ][ přihláška ]

Novinky e-mailem

Pokud si přejete být informování o významných akcích, zadejte nám zde svůj e-mail, pošleme Vám informace (letáček, pozvánku atp.) až to bude aktuální.

Jméno a příjmení:

E-mail:

Zasílejte mi informace o: Mladým lidem ve věku od 20 do 35 let, kteří:
- chtějí dát Bohu více prostoru promlouvat do jejich života a jsou ochotni věnovat čas modlitbě (osobní i společné) a též nezištné, často skryté a všední službě
- rozlišují své osobní povolání
- chtějí prožít čas s členy Komunity Blahoslavenství - přijmout a respektovat během svého pobytu jejich způsob života
- podmínkou je dostačující fyzické i psychické zdraví!

- pravidelná osobní i liturgická modlitba
- práce, služba a odpočinek spolu s Komunitou
- základy lidské a duchovní formace
- duchovní doprovázení

To vše - v duchu spirituality Komunity Blahoslavenství,
jejíž součástí je cesta duchovního dětství
sv. Terezie z Lisieux
a prožívání určitého ústraní ,ztišení a skrytosti,v duchu Ježíšova života v Nazaretu.

  

 

  • Jak vypadá všední den v Komunitě Blahoslavenství?

         7:30 Ranní chvály/Mše sv.
         8:00 Snídaně
         8:30 Osobní četba Písma Sv.
         9:00 Čas práce 
       12:00 Modlitba růžence
       12:30 Oběd
       13:30 Čas práce 
       17:30 Večerní chvály /Mše sv.
       18:45 Večeře
Modlitba před spaním / samostudium
  

(  během času práce má každý prostor pro osobní modlitbu )

 

Účastníci pobytu „Škola života“ si sami hradí zdravotní pojištění, výdaje na cesty, telefonáty a poštu. Pokud je to v jejich možnostech, mohou přispět na svůj pobyt, dle svého uvážení.

Poslat motivační dopis s uvedením základních informací 
o sobě a s uvedením důvodů, které Tě vedou k uvažování nad pobytem“Škola života“. Samotnému pobytu
předchází rozhovor s představeným domu Komunity, dle domluvy.
Máš – li o „Školu života“ zájem, můžeš zaslat svůj motivační dopis na adresu: 

 Komunita Blahoslavenství
 Dolany 24
 783 16  Dolany

nebo na e-mail: vojtech.koukal@seznam.cz

Telefon na dům Komunity Blahoslavenství v Dolanech je +420 731 626 132


„V obrácení a ztišení bude vaše síla,
v klidu a důvěře vaše vítězství..“
Iz 30, 15