Komunita
Blahoslavenství
v Dolanech

Nejbližší akce

29.06.2017 - 02.07.2017
Život - jak na to?
[ podrobnosti ][ přihláška ]

16.07.2017 - 23.07.2017
Dolancamp 2017
[ podrobnosti ][ přihláška ]

30.07.2017 - 05.08.2017
DC Olomouc 2017
[ podrobnosti ][ přihláška ]

15.08.2017 - 20.08.2017
Žena pod Božím pohledem
[ podrobnosti ][ přihláška ]

Novinky e-mailem

Pokud si přejete být informování o významných akcích, zadejte nám zde svůj e-mail, pošleme Vám informace (letáček, pozvánku atp.) až to bude aktuální.

Jméno a příjmení:

E-mail:

Zasílejte mi informace o:pro ženy

Žena pod Božím pohledem

15.08.2017 - 20.08.2017


Před přihlášením si, prosím, přečtěte bližší info. Děkujeme.

Plakátek ke stažení

Bližší info:

Jo Croisant: Duchovní obnovu pro ženy s názvem ŽENA POD BOŽÍM POHLEDEM povede Jo Croissant, manželka zakladatele Komunity Blahoslavenství a autorka knih Kněžství ženy – kněžství srdce, Tělo – chrám krásy. Jo Croissant je dlouholetou lektorkou izraelských tanců, animuje obnovy pro ženy po celém světě. Její poselství přináší ženám poznání, kým jsou pod milujícím Otcovským pohledem, jaká je jejich identita, krása, důstojnost i poslání. Toto poselství umí Jo předat nejenom vyučováním, ale především svědectvím a uvedením do modlitby tělem, gestem a tancem.
Statisíce žen prožily uzdravení, smíření, přijetí svého ženství skrze její službu.

Téma: Podívat se na svůj život spolu s Marií ve světle evangelia. Toto téma měla na srdci Jo, když se modlila za tuto obnovu. Skrze tajemství Mariina života, tak jak je přináší evangelia, bychom chtěli nahlédnout vlastní život a otevřít se té milosti, které se otevřela Maria s jediným cílem: aby náš život byl prostoupen Bohem, aby i každou ženu zastínil Duch Svatý a stal se naším průvodcem, Ježíš naším Přítelem a Spasitelem a Otec naším domovem a pramenem.

Program: Každý den bude v dopoledním programu společná ranní modlitba, přednáška, vedená meditace, možnost tiché adorace, a v poledne mše svatá. Odpoledne bude patřit biblickým tancům a animaci modlitby skrze gesta. Večer bude zakončen modlitebním večerem. Během dne budou tři hlavní časy jídla: snídaně, oběd, teplá večeře. Po příjezdu obdržíte upřesněný program celé obnovy.

Začátek a konec obnovy: Duchovní obnova začíná v úterý 15. srpna večer mší svatou (ten den slavíme v katolické církvi slavnost nanebevzetí Panny Marie – mše svatá bude z této slavnosti). Konkrétní hodina bude upřesněna v pokynech, které dostanete po přihlášení, nejpozději dva týdny před začátkem obnovy. Obnova bude zakončena v neděli 20. srpna 2017 obědem, kterému bude předcházet mše svatá. Z důvodu velkého zájmu o akci, akceptujeme pouze přihlášky na celou obnovu!

Ubytování: ubytování je zajištěno v 3-lůžkových pokojích se sociálkou. Z důvodu velkého zájmu žen o tuto obnovu a naší touhy umožnit co největšímu počtu žen se tohoto setkání zúčastnit vás prosíme, abyste přijaly ubytování po třech a nežádaly o výjimky bydlení po dvou nebo po jedné. Naopak, máte-li přání bydlet na pokoji s konkrétními ženami, uveďte to hned do přihlášky, do poznámek.

Stravování: v prostorách Střední školy hotelové, kde probíhá celý program, bude také zajištěno stravování. Automaticky počítáme, že si přihlášením objednáváte i veškeré jídlo. Pokud stravu nechcete, nebo jen částečně, uveďte to, prosíme předem do poznámek v přihlášce, neobjednanou stravu vám odečteme z celkové ceny. Pokud stravu neodhlásíte předem, nebudeme ji moci již odečíst a budeme od vás požadovat plnou výši příspěvku!

snídaně 45,- Kč/osoba/den
oběd 70,- Kč/osoba/den
teplá večeře 64,- Kč/osoba/den

Obuv na tance: Obuv na tance musí splňovat dvě kritéria: 1. aby se vám pohodlně a bezpečně tančilo, potřebujete obuv, která dobře drží na nohou!
2. biblické tance budou probíhat v tělocvičně, která má speciální podlahu, proto musíme používat obuv, která nemá černé podrážky, a nezanechává černé šmouhy, nebo rýhy. Ideální jsou cvičky, nebo boty s bílou podrážkou. Nebudete-li mít vhodnou obuv, budeme nuceni vás požádat být v tělocvičně naboso.

Poplatek: poplatek činí 2800,- Kč, z toho 2100,- Kč je za stravu, ubytování a pronájem prostorů a 700,-Kč účastnický poplatek. Pokud by byla pro někoho výše poplatku důvodem, že se akce nemůže účastnit, lze domluvit sníženou cenu předem na mailové adrese: dolanykom@seznam.cz. Pokud naopak, někdo může přispět i více a tak podpořit tento apoštolát, budeme velmi vděčni.
Způsob platby bude upřesněn.

Parkování: na ulici před školou (cca 60 aut) + dalších cca 40 míst ve dvoře školy

Mapa:

[ přihláška ]